Hållbara erbjudanden

Vi erbjuder organisationer och grupper att på djupet utforska frågan om hållbarhet och att också utforska möjliga vägar framåt. Vi menar att detta utforskande underlättas när man är på en rofylld och vacker plats med orörd natur och där man eftersträvar att leva i balans med annat levande.

Utifrån vår egen erfarenhet menar vi att verklig förändring kommer ur en kombination av att prata och göra, vilket ger erfarenhet, men också av att stanna upp för djup reflektion.

Erbjudanden

 

 

 

 

 

ornament