Mellan jordens mylla och kvantfysiken

Denna 3-dagars workshop undersöker om och hur vårt sätt att se på naturen och annat liv påverkar våra möjligheter att åstadkomma en riktig förändring mot hållbarhet.

Kan man tänka sig att naturen har rätt att existera på egna villkor? Att ett träd har rätt att existera bara för att det är ett träd. Älgen bara för att den är en älg. Precis som en människa har rätt finnas till bara i egenskap att vara människa. Kan man se naturen som mer än bara resurser för mänskliga behov? Detta är frågor som allt oftare kommer upp i debatten om hur vi ska klara den framrusande miljöförstöringen.

Kan vi tänka om? Måste vi tänka om? Hur gör vi i så fall?

Vi bjuder in till tre dagar där vi tar grund i modern forskning om jorden som ett levande system (Earth System Sciences – Gaia teorin och kvantfysiken) där allt hänger samman och utforskar hur vi kan öka vår förståelse för detta genom aktiv naturnärvaro.

Vi kommer att exponera oss för naturen, skogen, djuren och då också själva livet. Vi går i orörd skog, vandrar under tystnad, mediterar eller bara sitter stilla och tar in en vacker skogsglänta eller en vacker solnedgång. Sitter i stillhet med fåren eller korna och utforskar om det går att få kontakt med dem. Eller går barfota i den solvarma jorden för att samla örter från örtagården för att krydda kvällens sallad.

Vilka vänder vi oss till?
Workshopen vänder sig till små och stora grupper i organisationer och nätverk som är engagerade i hållbarhetsfrågor och söker nya vägar för att åstadkomma en förändring.

Vad tar man med sig hem?
Workshopen ger en insikt i vår relation till allt annat levande och en känsla av djup samhörighet. Den ger tillgång till en inre närvaro, ur vilken kreativa lösningar ges utrymme och får form.

För mer information och om hur vi tillsammans kan lägga upp en workshop åt er, vänligen kontakta oss, martha@marthaochanders.se, 0762090945.

ornament