Värderingar för hållbarhet

  • Varför lyckas inte den samlade miljö- och rättviserörelsen åstadkomma förändring i beteenden och attityder hos människor, trots alla övertygande argument och genomarbetade kampanjer?
  • Varför reagerar inte fler människor på tydliga fakta om tillståndet i världen?

Denna workshop presenterar hur värderingar fungerar och hur ny socialpsykologisk forskning ger verktyg för att arbeta med frågor som rör klimat, naturskydd och orättvisor.

Vilka vänder vi oss till?
Dagen eller dagarna vänder sig till enskilda eller grupper inom företag och organisationer som aktivt arbetar med miljö- och rättvisefrågor, samt de som vill fördjupa sig i arbetet med värderingar.

Vad tar man med sig hem?
Workshopen ger en insikt i hur man kan utmana de krafter som framgångsrikt har stärkt de yttre värderingarna, som fokuserar på status, ekonomisk framgång, kändisskap och individualism. Och hur vi kan arbeta och kommunicera för att stärka de inre värderingar som människor också har, såsom solidaritet, empati och delaktighet med den större helhet som vi är en del av, inklusive naturen och människor på andra sidan jorden.

Vi skräddarsyr en workshop som passar gruppen. Det blir oerhört kraftfullt om deltagarna har ett verkligt case, som t ex en kampanj som ska planeras och genomföras. Med de nya värderingsglasögonen man får under workshopen kan strategier och arbetssätt få nytt fokus och bli mer effektiva.

En värderingsworkshop kan erbjudas från 5 timmar – 2 dagar, beroende på det upplägg vi kommer överens om . En 2-dagars workshop innehåller fler verktyg och praktiska övningar för hur man aktiverar de inre värderingar som stimulerar ett hållbart och solidariskt beteende.

För mer information och om hur vi tillsammans kan lägga upp en workshop åt er, vänligen kontakta oss, martha@marthaochanders.se, 0762090945.