Inspirationsdag för ett hållbart liv

Välkommen till en dag där vi delar med oss av våra erfaren-heter av att leva hållbart och i samklang med naturen. Vi berättar och visar hur vi har gått från att prata förändring till att göra den.

Dagen kommer att handla om allt från hållbart byggande, odling, mat, djurhållning och skogsbruk till hur relationen med allt levande jordar oss som människor och möjliggör en djup närvaro ur vilken kreativitet kan få flöda fritt. Det blir prat och samtal, praktiska tips, och enkla övningar som visar hur vi kan återknyta till allt levande omkring oss på gården – maten, djuren, skogen.

Vilka vänder vi oss till?
Dagen vänder sig till enskilda och grupper i organisationer och nätverk som söker nya vägar att leva och arbeta hållbart, exempelvis omställningsgrupper, miljö- och rättviseorganisationer.

Pris: Ring eller mejla för offert.
Min.: 5 deltagare
Max: 12 deltagare