Hur ställer vi om till lokal matproduktion, 10 april kl 19-21

Hur ställer vi om till lokal matproduktion och varför är det nödvändigt?
Anders Persson från Söderhamn, Framtidsveckans grundare, berättar hur man gör i Söderhamn. Vi lovar att du kommer att bli inspirerad!

Anmälan görs senast 9 april till martha@marthaochanders.se, 0762090945. Ekofika serveras: 30 kr.

Läs mer.