<Tillbaka

Hur ställer vi om till lokal matproduktion?

Varför är det nödvändigt? Anders Persson från Söderhamn, Framtidsveckans grundare, berättar hur man gör i Söderhamn. Vi lovar att du kommer att bli inspirerad!

Anmälan görs senast 9 april till martha@marthaochanders.se, 0762090945. Ekofika serveras: 30 kr.

I Söderhamn har ett gäng eldsjälar tagit saken i egna händer och gör det många pratar om. På riktigt. De skapar nya jobb och utbildning inom grönsaksodling, djurhållning, förädling och produktutveckling, distribution och försäljning – alltså en hel lokal livsmedelskedja.

Varmt välkomna till ett möte där vi får möjlighet att ta del av Söderhamns framgångar och erfarenheter. Anders Persson från Södra Norrlands Omställnings Centrum (SNOC), som tidigare inspirerat oss till att genomföra Fram¬tidsveckor sedan 2011 i Örebro län, besöker oss återigen för att berätta hur man gör verkstad av strategier och planer.

Vi som bjuder in är Johanna Björklund, Örebro Universitet, Anders Tivell och Martha Thernsjö, Hemma hos Martha & Anders. Vi tre har för avsikt att starta ett socialt företag runt en lokal livsmedelskedja med allt vad det innebär inklusive utbildning och vill samarbeta med flera. Är du intresserad?

Varmt välkommen!

Johanna, Anders och Martha