Lokalt arbete

”Think globally, love and act very, very locally”

 

Aktuella frågor som vi tillsammans med bygden är engagerade i:


Naturnära skogsbruk
Buffertzon runt Tivedens Nationalpark
Gruvhotet mot Unden

Vi befinner oss i en klimatkris. Vi utrotar liv, djur och natur i en rasande takt. Vi plundrar Moder Jord på skogar, fisken i hav och sjöar, vi utarmar matjordar och förorenar dricksvatten. Allt i tron att allt annat liv är resurser för oss, att de är oändliga och att vår plundring inte kommer att påverka oss själva.

Vi tror på samverkan i allt vi gör. Och vi tror att det är i det lokala vi kan göra mest nytta. Även om hoten är globala. De flesta stora samhällsförändringarna har startat med att en eller ett fåtal personer har rest sig upp och sagt att nu är det nog.

Tiveden är en aktiv bygd med stark sammanhållning och vi som bor här är vana att själva finna lösningar på problem eller utmaningar som dyker upp. Alltså en stark lokal demokrati.