<Tillbaka

Buffertzon runt Tivedens Nationalpark

Rött är nationalpark. Inritat med grönt är buffertzonen. 1000ha norr om parken och 1000ha söder om parken.

För ett antal år sedan bjöd vi in Sveaskog, Laxå kommun och bygden till ett möte som resulterade i ett mångårigt samarbete och att Sveaskog har avsatt en 2.000 hektar stor buffertzon runt Tivedens nationalpark. Sveaskog utvecklar där en lokal form av naturnära skogsbruk.

Argumentet för samarbetet har varit att finna en win-win lösning där Sveaskog ska kunna bedriva ett skogsbruk som ger god lönsamhet och samtidigt ska den lokala turistnäringen och den lokala ekonomin gynnas. Skogsbruket ska resultera i att skogarna blir besöksvänliga och dessa skogar kommer också att binda in mer koldioxid från atmosfären än den vanliga kalhyggesbruket plus att det gynnar den biologiska mångfalden.