<Tillbaka

Gruvhotet mot Unden

Vi är djupt delaktiga i bygdens mobilisering och arbete att rädda källsjön Unden från hotet om en koboltgruva som skulle kunna förorena sjön och förstöra vattnet. I november 2017 tändes 35 vårdkasar runt sjön som ett startskott på vår kamp och nätverket Vi som brinner för Unden.  

Unden är en källsjö som ligger i Tiveden, en gränstrakt i norra Västergötland och södra Närke. Unden är klassad som ett riksintresse för friluftsliv och naturvård för sin artrika fauna, sitt klara vatten och sina fina badstränder. Vi som brinner för Unden ifrågasätter lämpligheten kring prospektering och eventuell gruvbrytning i närheten av Unden. Unden, Tiveden och gränsbygden har för oss ett oersättligt värde som inte är av ekonomiskt slag.

I maj 2017 ansökte det australiensiska företaget European Cobalt Ltd., tidigare Western Mining Network Ltd., om tillstånd att leta efter guld, kobolt, koppar och zink vid Undens södra spets. Det rör sig om ett 868 hektar stort område som innefattar byarna Havsmon, Igelstad och Fräckestad. I oktober 2017 beviljades ansökan av Bergsstaten. Tillståndet gäller i tre år.

Tillståndet överklagades av sakägarna men även av boende och föreningar runt sjön som inte befinner sig i inmutningsområdet. Drygt 70 yttranden har skickats till Bergstaten av privatpersoner och föreningar.

Nätverket har också tagit fram ett medborgarförslag som yrkar på rätten till kommunalt veto i gruvärenden. Medborgarförslaget har skickats till kommunerna Karlsborg, Laxå, Töreboda, Gullspång och Mariestad. De fyra första kommunerna har angränsande mark ner till sjön. Kommunerna har gått vidare och uppvaktat Miljödepartementet och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Läs hela medborgarförslaget.Medborgarförslag till Laxå kommun

Vi som brinner för Unden har arrangerat ett antal stormöten för medborgarna med föreläsare som Arne Müller, frilansjournalist och författare baserad i Umeå, som bland annat bevakar utvecklingen inom den svenska gruvindustrin ur ett miljöperspektiv, Eva Charlotta Helsdotter, expert på gruvors miljöpåverkan med fokus på vatten miljö, Gunilla Högberg-Björck, Jurist med inriktning på miljörätt och som arbetar med åtskilliga gruvärenden inklusive det i Havsmon som berör sjön Unden. Gå gärna med i Vi som brinner för Undens Facebookgrupp.