<Tillbaka

Naturnära skogsbruk

Skogen är vår bästa möjlighet att mildra klimatkrisen. Genom att använda naturens egen uppfinning, fotosyntesen, kan skogens växter binda in luftens överskott av koldioxid. Men då måste vi sluta med kalhyggesbruket och övergå till att endast skörda enstaka, mogna träd. Naturnära skogsbruk eller kontinuitetsskogsbruk, som det också kallas är en sådan lösning.

På vår egen gård har vi 120 hektar skog där vi bedriver ett naturnära skogsbruk som är anpassat till de lokala förutsättningarna här i Tiveden. Vi började för mer än 10 år sedan och resultatet är att vi binder mer koldioxid, naturens störs ytterst lite, ekonomin blir minst lika bra och skogskänslan är kvar.

Naturnära skogsbruk kan ses som ett försök att bruka skogen och samtidigt låta skogen vara skog och att se den som en superorganism. Alla delar i skogen behövs för helheten och för att skogen ska vara frisk och resilient, på samma sätt som ett bi- eller termitsamhälle, som också är två exempel på superorganismer där alla delar behövs för helheten.

Under 2022-23 bedrivs ett projekt i Tiveden där strävan är att bidra till en transformativ förändring mot ett mer naturnära skogsbruk i Sverige. 17 skogsägare deltar i projektet och lär sig mer om både filosofi och metoder. Besök www.naturnaraskogsbruk.se för att följa projektet.

Vi tar gärna emot studiebesök och visar hur vi brukar skogen.