SAMVERKAN MED BYGDEN

Vi tror på samverkan i allt vi gör. Utan platsen och människorna som bor i Tiveden blir inga visioner och drömmar verklig-het. Tiveden är en aktiv bygd med stark sammanhållning och vi som bor här är vana att själva finna lösningar på problem eller utmaningar som dyker upp. Alltså en stark lokal demokrati.

Vi har initierat ett arbete för att få till en buffertzon runt Tivedens nationalpark där Sveaskog nu accepterat att avsätta ett 2000 hektar stort område där de tillsammans med bygden ska utveckla nya former av kalhyggesfritt skogsbruk. Detta kommer att skapa nya besöksvänliga skogar och stärka naturvården.

På vår egen gård har vi 120 hektar skog där vi bedriver ett naturnära skogsbruk utan kalhyggen sedan mer än 10 år med goda resultat både vad gäller ekonomi och att ha kvar skogskänslan. Vi tar gärna emot studiebesök och visar hur vi brukar skogen. Se mer här. 

Vi är också djupt delaktiga i bygdens mobilisering och arbete att rädda källsjön Unden från hotet om en koboltgruva som skulle kunna förorena sjön och förstöra vattnet. Vi håller en serie möten och föredrag och i november 2017 tändes 35 vårdkasar runt sjön som ett startskott på vår kamp och nätverket Vi som brinner för Unden.

Sedan juli 2019 sitter Gretas Gamlingar för klimatet utanför Tiveds Lanthandel på fredagar kl 12-13 för att visa sin oro för klimatet och stötta alla ungdomar med Greta Thunberg i spetsen. I oktober 2019 lämnade vi in ett medborgarförslag till Laxå kommun där vi ber dem ta klimatkrisen på allvar och bl a ta fram en klimatomställningsplan för kommunen.

I denna lokala miljö verkar vi och här vill vi bidra med vår gård som en mötesplats för ett bättre samhälle. Tillsammans med alla andra som bor här i bygden.

 

motesplats