Studiebesök i skogen

Intresset för ett skogsbruk utan kalhyggen är idag stort samtidigt som alternativa kalhyggesfria metoder utvecklas. Metoder som ger skogsägare möjlighet att fortsätta tjäna pengar på skogen och samtidigt ha kvar skogen och skogskänslan med bibehållna svampställen och som fortsätter vara besöksvänlig.

-Hur gör man och hur ser ekonomin ut?
-Kan kalhyggesfritt hjälpa oss att bromsa klimatförändringar?
-Hur påverkas biologisk mångfald?

Vi har c:a 120 hektar skog där vi bedriver ett naturnära skogsbruk utan kalhyggen sedan mer än 10 år med goda resultat både vad gäller ekonomi och att ha kvar skogskänslan.

Ett studiebesök tar 2-3 timmar. Vi besöker flera olika bestånd med olika åldrar och olika förutsättningar som tillsammans ger en god bild av vad ett kalhyggesfritt skogsbruk är, dess fördelar och hur man gör. Vi pratar också om skogens roll för klimatförändringarna och biologisk mångfald. Samt naturligtvis hur det ekonomiska utfallet blir för oss. Studiebesöket inkluderar ekologiskt fika, antingen inomhus, utomhus eller i tipin runt elden.

Pris: Ring eller mejla för offert.

Max antal: 15 personer