< Tillbaka

Kalhyggesfritt skogsbruk i praktiken

– Ett unikt tillfälle att se det i verkligheten

Tid:         Torsdag 4 april kl 9.30 – 17 (fika från kl 9.00)
Plats:       Hemma hos Martha & Anders
Pris:        1450 kr
Kursledare:  Martin Jentzen, Anders Tivell och Peter Arne
Anmälan:     Görs senast 22/3 till martha@marthaochanders.se

Vilka är fördelarna med ett naturnära skogsbruk? Hur ser ekonomin ut för skogsägaren? Vad betyder det för skogsentreprenörens arbete? På vilket sätt kan det stärka friluftsliv och turism? Hur gynnas den biologiska mångfalden och hur klarar skogen klimatförändringarna?

Det är några av de frågor som besvaras denna dag. Möt skogsägaren Anders Tivell, skogsentreprenören Peter Arne, som utfört avverkningarna och experten inom naturnära skogsbruk Martin Jentzen som inspirerat och bidragit med kunskapen.

Denna skogsdag är ett unikt tillfälle att få både teoretisk och praktisk kunskap om ett naturnära skogsbruk utan kalhyggen.Vi får dessutom se resultatet av genomförda åtgärder och lyssna till argumenten för olika beslut.

Vi vänder oss till privata skogsägare, förvaltare på större skogsföretag, skogsentreprenörer och skogsansvariga på myndigheter som vill vara med och utforma framtidens skogsbruk.

Läs mer om upplägg och hur du anmäler dig: Inbjudan skogsdag 4 april