Samarbetspartners & inspiratörer

Det finns ett antal människor och organisationer som genom de personer de är eller vad det gör påverkat och inspirerat oss och vår verksamhet mycket. Några samarbetar vi kontinuerligt med och några är rena inspirationskällor.

Samarbetspartners

Anna Bergström – Keramiker, konstnär, medium & healer. www.annabergstrom.com.

Anna leder bl a öppna meditationer och ceremonier vid de fyra solstånden och med sin keramik är hon alltid närvarande i våra hus.

Av Jord, Milis Ivarsson – Familjeföretag som under 35 år utvecklat jordpigment för äggoljetempera. www.avjord.se

Milis har färgsatt våra hus och allt är målat med hennes jordpigment i äggoljetempera. Hon har också bidragit med många arkitektoniska lösningar och formspråk. Milis håller också kurser hos oss.

Johanna Björklund – universitetslektor vid Örebro Universitet, Måltidsekologiska Programmet. Ledande forskare inom mat & klimat. www.oru.se.

Johanna hjälper oss utveckla vår gård, inte bara inom odling, mat och djurhållning. Hon är vår mentor i kursutveckling och från och med 2016, förlägger hon en del undervisning hos oss.

Lodyn  – Ett nätverk för ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism som arbetar för att hela och fördjupa människans relation till naturen. www.lodyn.se.

Lodyn har hållit kurs i Naturens Rättigheter med Polly Higgins som gästföreläsare och återkommer hösten 2016 för att hålla tre delar i den ettåriga utbildningen i ekopsykologi hos oss.

Norrshaman, Jörgen I Eriksson – skriver, bloggar och håller kurser i nordisk shamanism. www.norrshaman.net.

Jörgen är runmagikern som glädjande nog återvänder till oss varje år. Hans kurser i Magiska runor & Heliga platser drar fulla hus.

Sinnenas gård, Ewa-Lis Hörne Messelth – Visnings- och undervisnings-trädgård som består av medicinal-, krydd- och kulturväxter. www.sinnenasgard.se.

Ewa-Lis hjälper oss etablera och smycka vår gård med medicinal-, krydd- och kulturväxter och bidrar med kunskaper om dess skötsel och användning.

Gunilla Åkerberg – Leder retreat för kvinnor och Kvinnocirklar.

Gunilla återkommer regelbundet till platsen och håller retreat för kvinnor.

Inspiratörer

Colin Campbell – traditionell utövare av afrikansk medicin. www.colincampbell.info
Common Cause Foundation – an NPO that works to place values that lead people to express concern for community, environment and equality at the heart of our cultural, political and civic institutions. www.valuesandframes.org
Cormac Cullinan – is a practising environmental attorney and author based in Cape Town, South Africa. www.cullinans.co.za
Eckhart Tolle – andlig ledare och författare. Spiritual teacher and author. www.eckharttolle.com
Gaia Foundation – arbetar med att återskapa friska ekosystem, förbättra traditionell kunskap och metoder för land-, fröer-, mat- och vattensuveränitet och för att stärka lokalt självstyre. www.gaiafoundation.org
Global alliance for the rights of nature – a worldwide movement creating human communities that respects and defends the right of nature. www.therightofnature.com
Polly Higgins – an international lawyer, UK based barrister and author.  She is advocating for a law of Ecocide. www.eradicatingecocide.com.
Schumacher College – has been giving transformative courses for sustainable living for 25 years. www.schumachercollege.org.uk
Thomas Berry – Priest, Eco-theologian, Earth scholar, Author and Teacher. www.thomasberry.org