SAMVERKAN MED BYGDEN

Vi tror på samverkan i allt vi gör. Utan platsen och människorna som bor i Tiveden blir inga visioner och drömmar verklig-het. Vi vill bidra till en hållbar framtid där vi blandar gammal tradi-tionell kunskap med nytt tänkande och görande. Med bygdens hantverkare och deras kunskap har vi tillsammans skapat vår gård och mötesplats.

Vi har också initierat ett arbete för att få till en buffertzon runt Tivedens nationalpark där vi vill att Sveaskog ska bedriva ett kalhyggesfritt skogsbruk, så att skogarna blir fina att vandra i. Detta har samlat hela bygden, alla entre-prenörer och lokala föreningar, och idag får vi också starkt stöd av kommunen.

Så vill vi fortsätta att utveckla vår gård och mötesplats. Tillsammans med alla andra som bor här i bygden.

Besök gärna vår kalender för våra bygdearrangemang.

 

motesplats