Vi som brinner för Unden 9/11 arbetsgruppsmöte

Den 9 november kl 18.30 träffas arbetsgruppen för Vi som brinner för Unden för ett zoom-möte. Arbetsgruppen är öppen för alla som vill engagera sig för sjön Unden och hotet om en gruvetablering. Hör gärna av dig till Martha, martha@marthaochanders.se om du vill vara med.
Läs mer om Vi som brinner för Unden och gruvhotet på hemsidan eller facebookgruppen

Länk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/5649670179?pwd=WTJiQUlweTN1ck5Ud2t5c1BZZWE2dz09

Dagordning 9/11

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Föregående protokoll
 5. Medborgarförslaget Kommunalt veto – status och nästa steg – Margareta A, Anders
 6. Naturens Rättigheter/Undens Rättigheter – Martha, Anders
 7. Naturinventering – Margareta H
 8. Beslut om förlängning av undersökningstillstånd – Margareta H
 9. Vårdkasar? –  Anders, Martha
 10. Vidare samarbete med övriga gruvgrupper – Margareta A
 11. Inrättande av sakråd – stöta på ministrarna – Margareta A
 12. Stormöte via zoom? – Anders
 13. Reklamkampanj Den Svenska Gruvan – Martha
 14. Marcus Priftis bok
 15. Ekonomi – Martha
 16. Övriga frågor
 17. Nästa möte