Study visit in the forest

Today there is a huge interest for a forestry system without clear fellings. At the same time alternative methods are being developed.  Forestry methods that give the forestry owner a possibility to continue to earn money on his forest and at the same time keep the forest and the feeling of a forest. A forest where you can continue to pick mushrooms and that is attractive to walk in.
  • How do you manage Hur gör man och hur ser ekonomin ut?
    -Kan kalhyggesfritt hjälpa oss att bromsa klimatförändringar?
    -Hur påverkas biologisk mångfald?

Vi har c:a 120 hektar skog där vi bedriver ett naturnära skogsbruk utan kalhyggen sedan mer än 10 år med goda resultat både vad gäller ekonomi och att ha kvar skogskänslan.

Ett studiebesök tar 2-3 timmar. Vi besöker flera olika bestånd med olika åldrar och olika förutsättningar som tillsammans ger en god bild av vad ett kalhyggesfritt skogsbruk är, dess fördelar och hur man gör. Vi pratar också om skogens roll för klimatförändringarna och biologisk mångfald. Samt naturligtvis hur det ekonomiska utfallet blir för oss. Studiebesöket inkluderar ekologiskt fika, antingen inomhus, utomhus eller i tipin runt elden.

Pris: Ring eller mejla för offert.

Max antal: 15 personer