Vår erfarenhet


marthaochanders
Vi tror att verklig förändring kan ske om man pratar om det som är nödvändigt att förändra sam-tidigt som man själv försöker göra förändringen.

Det har gett oss erfarenhet men också trovärdig-het. Dessutom har det medfört att vi ser värdet av att stanna upp och bara vara. Stillhet för att få ro, stillhet för att få kontakt med sig själv men också kontakt med allt annat levande omkring oss.

Vi befinner oss idag i en kombination av att prata, göra och vara. Det ger balans och en stark grund att stå på.

Just nu arbetar vi tillsammans med bygden här för ett kalhyggesfritt skogsbruk i Tiveden som kan bli ett exempel för övriga Sverige. Dessutom är vi djupt engagerade i att freda vår källsjö Unden mot gruvbrytning. Vi har tidigare båda engagerat oss i projekt och drivit aktiviteter utanför gården som Klimatpiloterna i Askersund & Laxå, där tio familjer lärde sig att minska sin klimatpåverkan, Framtidsveckor där olika aktörer visar goda exempel på hållbarhet, aktiva inom Omställningsrörelsen och föreläst om klimatförändringen och hållbarhet, hållit work-shops om värderingars betydelse för att stärka människors engagemang i hållbarhetsfrågor.

Martha är kommunikatör med lång erfarenhet inom företagsvärlden och utbildar sig till Psykosyntesterapeut och tar emot praktikklienter i samtalsterapi.  Anders är jägmästare med lång erfarenhet från Lantbruksuniversitetet och arbete med lokalsamhällen i Afrika och norra Sverige.

ornament