Vår filosofi

Allt hänger ihop. Allt är del av vartannat. Växter, djur, luft och vatten som finns omkring mig är lika mycket del av mig som min arm eller mina ben. Allt har rätt att existera och leva fullvärdiga liv på samma sätt som jag själv vill leva ett bra liv. Människans roll är att vara deltagare och medskapare i allting inte härskare med rätt att utrota liv och andra arter.

Denna tanke utgör grunden för naturfolks filosofi, eller kosmovision, och blir allt tydligare också i den moderna forskningen: i kvantfysiken, systemekologin och ”earth system sciences”, exempelvis Gaia-teorin.

Dessa tankar har styrt oss i vårt, snart 15-åriga sökande efter lösningar för hur vi kan leva hållbart och i harmoni med allt annat levande här på gården med våra djur, odlingar, skog och i samverkan med alla andra i bygden.

 

ornament